Adatkezelési tájékoztató

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A Korábban érkeztem Dél-alföldi Regionális Koraszülött Intenzív Osztályért Alapítvány adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:

 • Név: Korábban érkeztem Dél-alföldi Regionális Koraszülött Intenzív Osztályért Alapítvány
 • Székhely: 6722 Szeged, Bécsi krt. 37-39.
 • Weblap: www.korabbanerkeztem.hu
 • Kapcsolattartás: 6726 Szeged, Fő fasor 9.
 • Telefon: +36 70 6787930
 • E-mail: info@korabbanerkeztem.hu
 • Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: 6722 Szeged, Bécsi krt. 37-39., info@korabbanerkeztem.hu Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
 • Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

1. Adakezelési célok

Az önkéntesen megadott adatok kezelését az Alapítvány biztosítja az alábbi célból:

 • mentorprogram szolgáltatása
 • hírlevélküldés alapítványi rendezvényekkel, programokkal kapcsolatos hírekről
 • egyéb szolgáltatások

2. A kezelt adatok köre

 • e-mail cím
 • név
 • egyéb adat, amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárult

A regisztrációt vagy jelentkezést követően a Korábban érkeztem Alapítvány által a megadott adatok rögzítésre kerülnek. Az adatbázist a Korábban érkeztem Alapítvány mindenkori munkatársai kezelik, akikre az Alapítvány adatvédelmi szabályzata vonatkozik.

A Korábban érkeztem Alapítvány fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

3. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

 1. hozzájárulás: (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)
 2. on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
 3. 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése

4. Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:

 1. hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 2. amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 3. törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 4. az adat kezelésének korlátozása;
 5. a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 6. személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 7. bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
 8. tiltakozás a személyes adat használata ellen.

5. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, ugyfelszolgalat@naih.hu.

Az Infotv. 22. §-a alapján bírósághoz fordulhat: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthat.